Zarządzanie numerami seryjnymi

By skutecznie prowadzić firmę, należy zadbać o efektywną gospodarkę materiałami, w tym odpowiednio zarządzać numerami seryjnymi produktów. Jedną z wielu usług logistycznych oferowanych przez nas jest więc pomoc w oznakowaniu artykułów, a dzięki temu zwiększenie kontroli nad nimi. Numery seryjne dostarczają bowiem wielu dodatkowych informacji o towarach, które znajdują się w magazynie lub już go opuściły. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość identyfikacji dosłownie każdej sztuki produktu i zadbania o odpowiedni przepływ nawet pojedynczych egzemplarzy. Za pomocą numerów seryjnych jesteśmy w stanie również sprawdzić inne ważne kwestie – choćby czy produkt objęty jest nadal gwarancją.