Projektowanie procesów logistycznych

Wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu łańcucha dystrybucji lub rozwijanie infrastruktury logistycznej wymaga odpowiedniego projektowania procesów. To zadanie ważne nie tylko z punktu widzenia pojedynczego przedsiębiorstwa, ale i danej branży, a nawet całej gospodarki. Odpowiednio działające systemy logistyczne optymalizują procesy pod kątem miejsca, czasu i technologii oraz dostosowania do potrzeb odbiorców. Właściwe decyzje w tym zakresie mogą mieć wpływ na budowanie pozycji przedsiębiorstwa i umożliwić mu osiągnięcie sukcesu na rynku. A czym właściwe jest proces logistyczny? To szereg działań częściowo uporządkowanych przez pośrednie lub bezpośrednie powiązania transferowe. Operacje te wykonuje się dla otrzymania określonego wyniku, zgodnie z przyjętymi zasadami, uwzględniając sprzyjające lub utrudniające czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Dzięki doświadczeniu w tym obszarze możemy pomagać naszym kontrahentom usprawniać procesy logistyczne, efektywniej je koordynować, a tym samym tworzyć warunki do lepszej współpracy pomiędzy dostawcami a odbiorcami.