Magazynowanie towarów

Z punktu widzenia logistyki magazynowanie to niepożądane przerwy w przepływie towarów, bez niego jednak trudno sobie wyobrazić gospodarkę towarową. Procan oferuje kontrahentom kompleksowy zestaw czynności związanych z organizowaniem wejścia i wyjścia dóbr materialnych, ich przypływów i odpływów. Świadczymy w tym zakresie wiele usług, m.in. przyjmowanie, składowanie, przechowywanie, konserwację, przemieszczanie, kontrolowanie, ewidencjonowanie i kompletowanie produktów oraz utrzymywanie zapasów dla potrzeb bieżącej działalności firmy. Zajmujemy się również konfekcjonowaniem, czyli łączeniem w zestawy towarów pochodzących od różnych dostawców, zgodnie z zamówieniami odbiorców, konsolidowaniem, czyli kompletowaniem do wysyłki mniejszych partii w jedną dużą i procesem odwrotnym, czyli dekonsolidowaniem. Posiadamy niezbędne do tego środki materialne – budynki magazynowe z odpowiednim zapleczem technicznym (m.in. sprzętem do rozładunku, transportu i pakowania towarów) – a także odpowiednią organizację procesów (takich jak system informacji, obieg dokumentacji, obszary zadaniowe i przygotowanie dostaw) opartą na niezbędnym doświadczeniu i know-how.